Gå tillbaka

Nyheter angående vårdnad om barn m m

2021-09-29

Den 1 juli 2021 infördes ett antal nya regler i Föräldrabalken angående vårdnad om barn m m. Syftet är bl a att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadsprocesser. En av de nya bestämmelserna är att det från och med mars 2022 krävs att en förälder först deltagit i informationssamtal hos kommunens Familjerätt, samt fått ett intyg på detta, innan tvist kan startas i domstol. Som regel ska samtalet vara gemensamt för föräldrarna men man har rätt till enskilt samtal om man begär det. T ex kan man känna rädsla för den andre föräldern och man kommer då inte tvingas till gemensamt samtal. Om du har frågor om den nya bestämmelsen om informationssamtal är du välkommen att kontakta advokatbyrån.