Faderskap & Moderskap/ Föräldraskap

Faderskap och moderskap/ Föräldraskap

Ärenden om föräldraskap är ett av advokatbyråns specialområden.

Ibland kan fel person ha blivit registrerad som förälder till ett barn och frågan måste då ofta tas till domstol för att ändring ska kunna göras. Föräldraskap kan också behöva fastställas i domstol då förälder t ex saknar id-handling, finns utomlands eller inte vill medverka hos kommunen. Felaktiga registreringar av föräldraskap kan medföra många svårigheter för barn och föräldrar. T ex kan barnet få fel efternamn och fel vårdnadshavare registrerade i folkbokföringen hos Skatteverket.

Vad gäller föräldraskap finns det regler bl a i Föräldrabalkens kapitel 1 – 3. Advokatbyrån har en mycket omfattande erfarenhet av föräldraskapsrätt och biträder både föräldrar och Stadsdelsförvaltningar i domstol.

Advokat Carina Eriksson Hild har i över 20 år arbetat med:

  • Fastställanden av faderskap & moderskap/ föräldraskap.
  • Hävanden av faderskap & moderskap/ föräldraskap.
  • Ogiltigförklaring av faderskapsbekräftelse m m.

Vi åtar oss ärenden från olika delar av Stor-Stockholm med kranskommuner, men även områden utanför detta.

UTBILDNING! På förfrågan kan vi hålla kortare utbildning/ seminarium för t ex kommuner. Utbildningen heter ”Föräldraskapsärenden; En översikt”. De vanligaste ärendetyperna gås då igenom. KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION!

Har du problem med en föräldraskapsfråga? Välkommen att kontakta oss för en inledande kostnadsfri konsultation! Du får då råd om hur du kan gå vidare med problemet.


Ring oss/ sms:a på: 070-509 21 02
Maila oss: info@advokathild.se