Allmän praktik

Allmän praktik

Advokatbyrån arbetar inom många olika juridiska områden. Vi strävar efter att finna den bästa lösningen på våra klienters juridiska problem. Vi är en mindre byrå som arbetar flexibelt och effektivt.

Vi har en speciell inriktning på:

  • Ärenden om vårdnad, boende och umgänge med barn
  • Faderskaps- och moderskapsärenden

Utöver vår specialinriktning arbetar vi mycket med andra typer av ärenden. Vi åtar oss till exempel:

  • Asylärenden (vi åtar oss ärenden från Migrationsverket)
  • Skilsmässor
  • Tvister om kvarboenderätt till bostad
  • Övriga ärenden inom familjerätt
  • Särskild företrädare för barn
  • Målsägandebiträde samt försvararuppdrag
  • Godmansuppdrag
  • Rättegångsbiträde i förvaltarskapsärenden