Om oss

Om Advokatbyrån Carina Eriksson Hild

Carina Eriksson Hild är advokat och har varit verksam på advokatbyrå i Kista i över 20 år. Hon har en jur. kand. från Stockholms Universitet samt har även studerat grundkursen i allmän kriminologi på Stockholms Universitet. Carina arbetade på Kista Advokatbyrå AB åren 1997 – 2017. Hon arbetade först som biträdande jurist. År 2003 antogs hon som ledamot av Sveriges Advokatsamfund. Sedan 2017 bedriver hon advokatverksamhet i egen regi i Kista, Advokatbyrån Carina Eriksson Hild AB.

Kontinuerlig årlig fortbildning inom olika juridiska verksamhetsområden.

Allmän praktik. Stor erfarenhet av vårdnads- och umgängestvister, faderskapsärenden (även med internationell anknytning) samt asylrätt.

Språk förutom svenska: Engelska

(övriga språk: anlitar vid behov tolk via tolkförmedling)

Summary in English: Education; Master of Laws (LLM), Stockholm University, and studies in criminology at Stockholm University. Has been practising law since 1997. Member of the Swedish Bar Association since 2003. Employed at Kista Advokatbyrå AB 1997-2017. Since 2017 owner of law firm “Advokatbyrån Carina Eriksson Hild AB” located in Kista. Areas of Law: Family law (especially custody/ visitation cases), paternity law and asylum.