Kostnader/Finansiering

Kostnader / Finansiering

Kostnadsfri rådgivning

Advokatbyrån erbjuder alltid en inledande kostnadsfri rådgivning per telefon inom de områden vi främst är inriktade på; vårdnads- och umgängestvister samt faderskaps/- moderskapsfrågor.

Rättsskydd

I civilrättsliga tvister, t ex tvister rörande vårdnad, boende eller umgänge, kan du ofta få använda din hemförsäkring. Advokatbyrån hjälper dig att kontakta ditt försäkringsbolag. Rättsskydd innebär att försäkringsbolaget betalar den största delen av kostnaderna, ofta ca 80 % av kostnaderna, medan du själv får betala en egenavgift på ca 20 %. Advokatbyrån berättar mer om detta i samband med ditt första besök.

Rättshjälp

Om du inte har en hemförsäkring eller den inte kan användas finns ofta möjlighet att istället ansöka om allmän rättshjälp. Advokatbyrån hjälper dig att ansöka om rättshjälp. Rättshjälp innebär att staten betalar den största delen av kostnaderna, medan du själv betalar en egenavgift beroende på vilken årsinkomst du har. Advokatbyrån berättar mer om detta i samband med ditt första besök.

Offentligt biträde

I vissa typer av ärenden kan du som privatperson ha rätt att få ett biträde bekostat av staten. I asylärenden utses ofta offentligt biträde och du har rätt att önska vilken advokat du vill ha. Du är välkommen att begära att vi utses till ditt biträde (begäran görs hos Migrationsverket)