Gå tillbaka

Föräldraskap – Nya regler från januari 2022

2021-11-30

För att modernisera föräldraskapsrätten införs den 1 januari 2022 vissa nya regler i Föräldrabalken. En nyhet är att föräldrar som är myndiga och folkbokförda i Sverige kan göra en digital föräldraskapsbekräftelse. Bekräftelsen görs på Skatteverkets hemsida av den förälder som inte fött barnet. Bekräftelsen ska sedan godkännas av den förälder som fött barnet. När bekräftelsen har lämnats och godkänts har föräldraskapet fastställts. En digital bekräftelse måste lämnas och godkännas senast 14 dagar efter barnets födelse. I annat fall kommer bekräftelse ske såsom nu, d v s hos Familjerätten i kommunen eller i domstol.