Gå tillbaka

Föräldraskapspresumtion – hävande

2023-09-28

2022 infördes nya regler om föräldraskapspresumtion. Föräldraskap blir numer automatiskt registrerat för gifta par oavsett kön. Dock kan detta föräldraskap senare riskera att bli hävt om inte alla regler har följts. En sådan situation kan t ex vara att insemination skett privat och inte på godkänd klinik. Man kan hitta mer information om denna nya presumtionsregel på MFoF:s hemsida (Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd). Om ni har ett ärende om hävande av föräldraskap är ni välkommen att kontakta advokatbyrån.